КАКВО ОЗНАЧАВА KEYWORD STEAMING ?

От Скай Прайм Оптимизейшън Ви препоръчваме, да не употребявате непрекъснато едни и същи ключови думи или фрази, защото е възможно да се възприеме от Google търсачката като опит за манипулация на резултатите при търсенията в нея.
Понеже Google идентифицира синонимите и различните варианти на думата, като падеж, число, род и т.н. е необходимо да прилагате разнообразие от ключовите думи, като например за къща, може да използвате – дом, жилище, хижа и много други.

Коментари

Популярни публикации