Не слагайте номера на портовете!

От Sky Prime Optimization препоръчваме да не създавате URL адреси за Вашия уеб сайт с портовете, който съдържат единствено числа (например - www.your-site.com:77218).


 В случай, че вече си имате подобни портовете, най-добре ги веднага ги махнете.

Коментари