ФОРУМ И БЛОГ – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНИЦАТА

От Sky Prime Ви препоръчваме да се стремите към създаването на блог или форум, който да е изключително удобен и достъпен за потребителите, като е препоръчително да се позиционира вътре в уеб сайта, а не на отделен събдомейн. :

Пример:
А) форум.името-на-сайта.bg, - индексира се в SERP, като отделен сайт ; (НЕ ПРАВИЛНО)
Б) името-на-сайта.bg/форум - индексира се в SERP, основният домейн ;  (ПРАВИЛНО)
Важно е и как ще озаглавите папките при създаване на форум или блог във Вашата уеб страница. (Подходящи варианти са : /forum или /blog)
Добре би било в наименованието на категорията, където се намира блога, да поставите ключови думи, по които се оптимизирате. 

Коментари